Share
Samarbeidet med Telia

Nortrace og Telia har startet et nært og interessant partnerskap innen NB-IoT segmentet. Årsaken til og hensikten med dette interessante partnerskapet vil bli annonsert senere.

Share