Nortrace AS er en liten bedrift som ble opprettet i 2010. Vi så et stort behov for en teknologi som var for dyr, komplisert og tok for lang tid å utvikle seg og ble derfor raskt utdatert.

Vi måtte finne en måte å komme til markedet raskere uten å redusere kvaliteten på produktet og uten at prisen blir for høy «One Design Fits All».

 

Da skrapte vi den gamle tankegangen og bestemte oss for å kontakte produsentene for hver hovedkomponent direkte.

Dette førte til måten vi jobber i dag, som vi kalte «IoT-Group» som gjør det mulig for alle produsenter å jobbe sammen direkte. Dette reduserer:

Utviklingspris, tid fra konsept til produkt, har alltid det siste fra alle produsenter.